Usedlost Klikovka (č. p. 118, U Klikovky 4)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 03. 2007

Tuto raně barokní usedlost si na místě staršího hospodářského dvora nechal jako své letní venkovské sídlo r.1643 postavit Johann Christof Alsterle. Pocházel z českobudějovického měšťanského rodu Alsterlů z Astfeldu. Za záchranu říšských klenotů před švédskými vojsky ho císař Ferdinand II. povýšil do rytířského stavu a stal se pak sekretářem německé expedice české místodržitelské kanceláře. Po něm zdědil r.1689 Alsterlischer Hof, s rozlohou 34 ha největší dvůr v tehdejší jinonické jurisdikci, jeho synovec Maxmilián Wenzl Alsterle z Astfeldu.

Nové jméno Klikovka vzniklo díky staroměstskému měšťanu a zemskému mlynáři Václavovi Klikovi, který usedlost vlastnil v letech 1758-1767.

V dalších letech se zde vystřídalo několik vlastníků, např.přísedící zemského soudu Franz Wenzl Hartmann von Löwenbrunn, Franz Adam Janovský z Janovic, Josef hrabě Nostic-Rieneck a majitel Konopiště Franz Josef hrabě z Vrtby. Významným vlastníkem Klikovky v první polovině 19.století byl obchodník Johann Josef Hawranek, kterému patřily i okolní usedlosti Ladronka, Skalka, Zámečnice a Klimentka. Na konci 19. století vlastnila tyto usedlosti lékařská rodina Rennerů.

Rozsáhlý hospodářský dvůr se rozkládal mezi dnešními ulicemi Podbělohorská a Nad Buďánkami. Původní obytná část usedlosti měla podobu dvou budov do písmene L s neuzavřeným dvorem. Fasáda byla klasicistní, nad vchodem byl vikýř. Usedlost dále tvořila velká zahrada, stará studna a hospodářská stavení - zděné stáje, prasečník, stodoly, kůlny a sýpka.

Jediný dochovaný objekt celé usedlosti je podle mnohých zdrojů označován právě za bývalou sýpku, ač již v 19.století upravenou k bytovým účelům. Současná majitelka Klikovky ale pochybuje, že by budova někdy sloužila k hospodářským účelům a tuto informaci považuje za opisovaný omyl. Domnívá se, že vnitřní dispozice a jednotlivé prvky v interieru svědčí o tom, že se jednalo od počátku o obytný objekt. I přes klasicistní úpravy (okna, hodiny ve štítě) si budova zachovala svůj barokní ráz. Je krytá sedlovou střechou, ve vysokých trojúhelných štítech jsou nízká obdélná okna. V roce 1997 začala postupná rekonstrukce tohoto již zchátralého objektu. Na obnovu přispěl i Magistrát hl.m.Prahy, který podpořil opravu střechy a v r.2005 poskytl grant na opravu fasády a oken. Ostatní budovy byly i přes památkovou ochranu (od r.1964) v r.1971 zbořeny kvůli nové výstavbě. Od 50.let 20.století až do její demolice využíval Klikovku jako státní statek Zemědělský podnik hl.m.Prahy.

Zdroj: Pro tento článek byl použit text z informační tabule umístěné přímo na objektu památky, jehož autorkou je současná majitelka paní K.Poláková.

Publikováno s laskavým svolením Zdeňka Hyana.