Stará smíchovská radnice (Štefánikova 13) a Schulzovy domy

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 10. 2007V místech dnešní smíchovské radnice ve Štefánikově ulici 13 stál od roku 1853 dům, který sloužil k ubytování c. k. četnictva. Samospráva v něm měla vyčleněny dvě místnosti. Stavitelem a majitelem tohoto domu byl tehdejší purkmistr Josef Barth. Roku 1858 odkoupila dům smíchovská obec. O osm let později sem měl údajně zavítat i císař František Josef I. V roce 1874 byl dům přestavěn na radnici. Budova byla zvýšena o druhé patro a přibyla věž s hodinami. Plastiky na průčelí nad okny prvního patra pocházejí od Antonína Poppa. Radnice měla po přestavbě potřebné místnosti pro úřad, zasedací síň, místnosti pro hasičský sbor včetně nářadí a stáje pro tři páry koní. Autorem této novorenesanční přestavby je Josef Schulz. Po roce 1922, kdy byla vytvořena městská část Praha XVI, zde sídlil úřad pro Smíchov, Hlubočepy, Radlice a Malou Chuchli. Vedlejší dům č. p. 246/15 se nazýval U města Londýna. V roce 1927 v něm byla zřízena kancelář radnice, později po stavebních úpravách též smíchovská úřadovna magistrátu.
V roce 1949 začalo platit nové územní uspořádání Prahy. Košíře, Jinonice, Motol a Smíchov na západ od Erbenovy ulice se staly Prahou 4, zbytek Smíchova, Hlubočepy, Radlice a Malá Chuchle tvořily Prahu 16 s radnicí na Nám. 14. října č. o. 4 a později i č. o. 9. V roce 1960 došlo opět ke změně hranic a přečíslování městských částí. Vzniká Praha 5 v dnešním rozsahu, ke které je přisloučena ještě Malá Chuchle (do roku 1994). Sídlo zůstává i nadále v budovách na Nám. 14. října. V této době je bývalá smíchovská radnice na adrese Štefánikova 13 využívána jako podnikové ředitelství Pramenu Praha, ve vedlejší budově č. o. 15 má kanceláře OPBH, který se později rozšiřuje i do č. o. 13. V roce 1998 byla dokončena stavba krátkého křídla dvorní přístavby u budovy č. o. 13 a u budovy č. o. 15 byla udělána nástavba. V roce 2001 proběhlo stěhování některých odborů do nově opravené a přistavěné budovy. 


Kromě radnice Schulz vyprojektoval v 70. letech 19. století několik honosných domů s neorenesančními fasádami, některé se sochařskou výzdobou od J. V. Myslbeka. Jedná se o domy na Janáčkově nábř. č. p. 53, 157, 55, 140, 57, 139, 61, 133) a ve Vítězné ul. č. p. 1 a 126.


Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005. Augusta, Pavel. Pražské radnice. 1. vyd. Praha: Milpo, 2002. Ruth, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. 2. díl. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. (Faksimile 2. dílu reprezentativní publikace z roku 1903 o památkách a dějinách Prahy) .