Hlubočepy

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 11. 2007Jihozápadně od Zlíchova je ves Hlubočepy. Rozkládá se po obou stranách klikatého potůčku v hluboké kotlině. Bývala dříve hojně navštěvovaným výletním místem Pražanů. Prvé písemné památky o Hlubočepích jsou z r. 1257, kdy ves je připomínána jako  majetek kapituly Vyšehradské a z části kláštera Strahovského. Postupem let vystřídalo se více majitelů. Po bitvě bělohorské byl majitelem Pavel Michna z Vacínova, jehož znak zachován na hlubočepském mlýně. Pozoruhodná jest tu trať dráhy s viadukty 21 a 23 m vysokými, zvaná Český Semering. Pod drahou jde silnice a potok Dalejský a začíná divoké a romantické údolí sv. Prokopa, či Dalejské. Daleje je samota u Butovic, po níž údolí od Řeporyj ke sv. Prokopu jmenuje Dalejské.  V obci byla v roce 1929 obecná škola, poštov. a telegr. úřad, záložna, průmyslové podniky apod.

Nedávná historie bude doplněna.

Literatura: Žáček, František. Stehlík, František. Historický a orientační průvodce Prahou. Praha: Nakladatelství Františka Stehlíka, 1929.