Zlíchovský hřbitov

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 04. 2008Na zlíchovském hřbitově u  se pohřbívalo až do roku 1896. Hřbitov měl za kostelem část půlkruhovou, z ní se procházelo do další, větší části, která se svažuje jižním směrem k faře. Uprostřed cesty v této části je dosud zachován železný kříž na zděném podstavci porostlý břečťanem. Zachovalo se též několik náhrobků, např. náhrobek s truchlící postavou ve výklenku nese nápis nejprve v češtině a poté i v němčině: „Zde pohřben gest Jan syn Jana a Magdaleny manželů Turečkowských, držitelů živnostech Nu 3ho 4ho 5ho 14ho w Slychowě, zemřel roku 1834 dne 9. Února, v 18tym roce swého wěku. Gako růže wadne, wěk geho dossel w mladosti, Genž co lilium stkwaucý kwětl w swé nevinosti, Swolal Pán mládence sobě y rodičům milého, By w nebi na wěky u trůnu wždy chwálil geho Neb čisté pany a panicy gegj Beránku S anděli za swé orodugj w nebeském stánku.“ Dole na hrobě je další nápis: „V tomto chladném hrobě odpočívá Majdalena Turečková, usedlá sousedka Zlýchovská, zemřela dne 28. srpna 1854 v roce 65. stáří.“ Vlevo je tabulka s dalším nápisem: „Rodina Turečkova. Jan Tureček zemřel na Zlýchově 3. února 1867 stár 72 roků. Dítky jeho Jaroslav, Antonie, Jan.“

 

Za kostelem u zdi směrem k Vltavě je menší náhrobek s čitelným nápisem: „Carl Dittrich gestorben am 19. Feber 1874 im 88, Caroline Dittrich geb. Von Ehrenfeld, gest. am 14. März 1874 im 70, Julie von Ehrenfeld gest. am 7. Jänner 1878 im 78 Lebensjahre.“

V dolní části se zachoval hrob, z něhož roste strom. Jsou zde pohřbeny členové rodiny šlechtice von Wersina, císařského rady a profesora německé polytechniky: „Carl Edler von Wersin, k. Rath Professor am Deutschen Polytechnikum in Prag (1803 – 1880) Carl Edler von Wersin (19.April1879- 18.Oktober 1879) Franziska Edle von Wersin, geb. Kauba, Provessorswittwe(1803 – 1881) Helene Edle von Wersin (1874-1889)“

U farní zahrady je náhrobek s nápisem: „Zde odpočívá v Pánu zesnulý Václav Stejskal, hostinský v Zlíchově, zemřel dne 2. února1884 ve stáří 42 roků věku svého, a jeho 9 dítek.“

Na hřbitově byla původně pohřbena matka písničkáře Karla Hašlera, která zemřela roku 1890 na tuberkulózu. Později byly její ostatky přeneseny na hlubočepský hřbitov. 

Literatura: Kovařík, Petr. Klíč k pražským hřbitovům. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.