Rodina Figlova a Rudolfova

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Vaše příběhy, Zdroj: Mgr. Jaroslava Rudolfová, Vydáno dne: 01. 11. 2008

Sympatizantka Klubu přátel nám v reakci na vydání knihy Slavné pražské vily zaslala příběh další stavby a jejích obyvatel, který s jejím svolením publikujeme.Vila se nachází ve Velké Chuchli, na  severovýchodním svahu návrší, které se táhne od Barrandova  jižním směrem nad Vltavou, a je viditelná již ze Strakonické silnice., v ulici Nad Drahou x Na Mrázovce, č. p. 65. Diváka upoutá svou vysokou věží. Na konci 19. stol. ji jako letohrádek nechal postavit stavitelem Dočkalem můj budoucí dědeček Jan Figl. V tu dobu se jezdívalo do Velké i Malé Chuchle z Prahy na letní byt.

<img align="left" width="200" src="/image/chuchle.jpg" alt=""/>Jan Figl se narodil na Konopišti v polovině 19. stol. v rodině nadlesního na Konopišťském polesí. Vystudoval lesnickou skolu, složil úspěšně myslivecké zkoušky a byl vybrán pro lovecký doprovod Arcivévody Františka Ferdinanda D´Este, následníka Habsburkého trůnu, který velice rád lovil. Jan se také zúčastnil slavné cesty kolem světa na princově křižníku. Tak si odbyl vojenskou povinnost. Pak na krátkou dobu přešel do Přeštic u Plzně na panství hraběte Schoenborna. V Plzni našel svou první manželku. Přešel do státní služby na Ředitelství drah do Prahy. Manželé bydlili na Vinohradech v domě, který jeho paní přinesla věnem. Po čase se jim narodil syn Václav a lékař doporučil kvůli slabým plicím mladé paní Figlové pobyt mimo město. A tak se rodina odstěhovala do Velké Chuchle. Za 10 let ale paní Johanka zemrela. O chlapce se zatim starala Janova neprovdaná sestra Karolína. Při jedné inspekční cestě do Liberce se seznámil s dcerou majitele hostince Františkou a za čas byla svatba. Z tohoto manželství se narodila moje maminka Zdeňka, ale osiřela za rok a půl, kdy její maminka po druhém porodu zemřela na tehdy hojnou horečku omladnic. Do Chuchle se přistěhovala druhá Janova sestra Eliška, která ovdověla jako bezdětná. Za několik let, kdy maminka vychodila obecnou skolu v Malé Chuchli, našel si Jan svou třetí a poslední ženu Josefinu Hůlkovou, sestru prvního českého vzduchoplavce Františka Hůlky, jehož balon je do dneška vystaven v Pražském technickém muzeu. Před započetím 2. světové války dědeček zemřel a byl pochován se svojí první ženou Johankou a oběma setrami na Vinohradském hřbitově. Moje maminka vyplatila bratrův dědický podíl na vile a převedla ho na svého manžela Ladislava Veselého. Pamatuji, jak tatínek stále něco opravoval a zveleboval na dome i na zahradě. Pri Pražském povstání r. 1945 dostala vila dva dělové zásahy od německých jednotek SS od Lahovic a byla těžce poškozená. V domě tenkrát bydleli nájemníci. Jejich synovec, mladík pln nadšení, vyvěsil z věžního okénka československý prapor. To zřejmě popudilo německé vojáky.

Já jsem dostudovala vysokou skolu, provdala jsem se a změnila jsem bydliště.

Když tatínek v r.1971 zemřel, maminka převedla celý majetek na mne. Nějaký čas ještě ve vile bydlela, ale když se v manželově domě uvolnil malý byt vhodný pro maminku, přestěhovali jsme ji a já jsem hledala kupce.
V r. 1987 jsem vilu prodala. Do současné doby už má od prodeje třetího majitele a její původní světle kávová barva fasády změnila už čtyřikrát barvu. Z dálky tím víc vyniká!„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain