Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 30. 11. 2023   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* O Klubu

Vydáno dne 02. 01. 2007 (5927 přečtení)Klub starosmíchováků a přátel starého Smíchova byl ustanoven na podzim roku 1928, do spolkového katastru pražského policejního ředitelství byl zaregistrován dne 28. února 1929. Účelem vzniku spolku bylo sbírání a uchovávání památek všeho druhu, pokud se týkají historie, vývoje a občanského života města Smíchova, a to z doby staré i novější a i památek jiných, podporování aktivit sledujících stejné účely, pořádání akcí, jež mají povzbuzovat zájem členstva i širší veřejnosti (členské schůze, přednášky, přátelské večírky, výstavy, vycházky a divadelní představení), a vydávání publikací a obrazů týkajících se starého Smíchova.
Od zahájení činnosti do roku 1940 se do klubu přihlásilo celkem 910 členů (po odečtu zemřelých a odstěhovaných čítal klub v roce 1940 celkem 667 členů). Jednalo se o významné představitele obce (bývalé starosty, ředitele), státní úředníky, továrníky (rodina Ringhofferů) a podnikatele, architekty, umělce (režisér K. Lamač) atd.
Po nástupu Komunistické strany Československa k moci (únor 1948) dochází v republice k masivnímu rušení občanských iniciativ. Zaniká i Klub přátel starého Smíchova. Za dobu své krátké existence vydal Klub několik samostatných publikací. Zejména je třeba zmínit Malostranský hřbitov od Michala Sokola a Proti hákovému kříži od T. Č. Zelinky. V edici drobných publikací Smíchovské pomněnky vyšly jen dvě knihy: Smíchov v Arbesově době autora J. Janovského a Krásná Atalanta autora K. Hádka o životě přítelkyně W. A. Mozarta Josefíně Duškové.
Na slavnou historii někdejšího spolku se nyní snaží navázat Klub přátel starého Smíchova, který v květnu 2005 založila skupina přátel, scházejících se ve vinárně U Zlatého hada v Plaské ulici. Prvním předsedou byl zvolen historik Ladislav Čepička, ve výboru zasedá i kronikář Prahy 5 Hugo Schreiber. V roce 2009 má klub přes 60 stálých členů a počet příznivců neustále roste.
Základním posláním obnoveného klubu je rozvíjet kulturní, historické a regionální vědomí obyvatel, především na území městské části Praha 5, přispívat k rozvoji ochrany přírody a zachování kulturní krajiny městské části Praha 5. Budujeme také novou sbírku archiválií. Pořádáme vlastivědné vycházky nejen na SSmíchově, ale i v dalších čtvrtích Prahy 5. Tradicí se staly i adventní koncerty v kostele sv. Václava na Smíchově. V roce 2009 vyšla také první publikace navazující na edici Smíchovských pomněnek, která nese název Vývoj Smíchova: od viničních usedlostí k městskému centru. Klub též převzal patronát nad oběma díly Slavných osobností Prahy 5 (příběhy nevšedních životů) vydávaných v nakladatelství Perseus.
V lednu 2007 byly spuštěny webové stránky spolku na adrese www.praha-smichov.cz, které informují o aktuálním dění na Praze 5 (především zprávy z tisku), ale také o historii, památkách a osobnostech, které zde tvořily.


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS