Klub přátel starého Smíchova
Dnešní datum: 27. 05. 2024   


Anketa
Kterou z níže uvedených památek Prahy 5 považujete za nejohroženější?

Malostranský hřbitov (36202 hl.)
 
Usedlost Cibulka včetně přilehlého parku (32015 hl.)
 
Kaple sv. Trojice (U Nesypky) (31075 hl.)
 
Kaple Panny Marie Bolestné (Barr. most) (31124 hl.)
 
Terasy Barrandov (31646 hl.)
 
Lihovar Zlíchov (31348 hl.)
 
Usedlost Skalka (2822 hl.)
 
Usedlost Turbová (2576 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 198808

* Ediční poznámka

Vydáno dne 06. 03. 2007 (1257 přečtení)Kniha „Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – Příběhy nevšedních životů“ představuje v podobě volně komponovaných medailonů přes jednu stovku významných postav, jejichž životní osudy jsou spojeny s historií Smíchova        a přilehlých čtvrtí. Vzhledem k populárně vědeckému zaměření knihy byla jednotlivá hesla zpracována tak, aby čtenáři umožnila celkovou orientaci v životopisné faktografii i v dobových reáliích. Důraz byl kladen na historická fakta, vztahující se ku Praze 5, mnohdy těžko dostupná a zasutá. Situaci komplikovala i skutečnost, že řada zmiňovaných míst již zanikla, nebo změnila název a podobu. Čtenář v knize nalezne i obecnější odkazy k vývoji české společnosti od národního obrození až po 50. léta 20. století. Jisté omezení ve výběru a rozsahu hesel bylo dáno záběrem díla, zřetelem k jeho přehlednosti      a praktičnosti. To se týká i zařazování obrazového materiálu, kterému byla věnována zásadní pozornost a jehož kompletace si vyžádala vynaložení značného času. Zde především rozhodovala korelace k textu.Většinou se jednalo o těžko dostupné a vzácné archivní fotografické snímky, pohlednice a grafické reprodukce, které v novější době byly jen zřídka publikovány. Obzvlášť obtížná byla kompletace portrétů uváděných osobností, neboť fotografie jsou uloženy na nejrůznějších místech anebo vůbec neexistují. Celkově se dá shrnout, že nejobtížnější části realizace projektu byla rozsáhlá heuristická práce, která zabrala stovky hodin, především vydavateli a řadě odborných spolupracovníků, kteří se na tvorbě  jednotlivých částí knihy podíleli. Stejně náročná byla samotná logistika, spojená s organizačním zajištěním vydání díla, především v oblasti spolupráce s vědeckými pracovišti, muzei, galériemi, pamětníky a soukromými badateli.   
V rámci přípravy rukopisu pro tisk vycházeli editoři z autorských rukopisů, jak byly odevzdávány na nejrůznějších nosičích. V některých případech bylo nutné hesla redakčně upravovat, krátit a kompletovat podle předem zvolené struktury. Snaha však byla do rukopisů zasahovat co nejméně    a pouze v nezbytných případech.  Při jazykové úpravě se redakce řídila akademickým vydáním Pravidel českého pravopisu (Academia, Praha 1993);    a v citovaných autentických textech byl však ponechán pravopis dobový, což se týká i uváděných křestních jmen.
Rozsahem životopisného a místopisného materiálu a šíří předkládaných informací, získaných z nejrozmanitějších  rukopisných, časopiseckých a knižních zdrojů, představuje kniha jeden z nejucelenějších průhledů do minulosti Prahy 5. Dílo si neklade nároky na úplnost, pokud jde o výběr konkrétních osobností a šíři zpracování jejich životopisů. Osobnosti, jež do této knihy z nejrůznějších důvodů zařazeny nebyly, by se měly objevit v zamýšleném dalším díle.
Práce by nemohla vzniknout bez významné pomoci řady institucí, zejména radnice Městské části Prahy 5; Muzea hlavního města Prahy; Archivu hlavního města Prahy; Památníku národního písemnictví; Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR; Českých pošt, s. p., Poštovního muzea v Praze; Národní galerie v Praze; České tiskové kanceláře, redakce obrazového zpravodajství; archivu Dopravního podniku hlavního města Prahy, Klubu přátel starého Smíchova aj. Editoři děkují všem (jedincům i institucím) za aktivní podporu, jež umožnila vydání tohoto náročného a ve svém oboru průkopnického díla.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

Malostranský hřbitov
Malostranský hřbitov

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum Prahy

PIS
Pražská informační služba

Partner webu

Partner webu Česká spořitelna a.s.
Partner webu PRAHA

Partner webu Národní muzeum

Partner webu Městská část Praha 5


TOPlist

eşya depolama
Copyright© Klub přátel starého Smíchova 2006 - 2016 / Webmaster Tomáš Křivánek / Redakční systém: phpRS