Členství v Klubu přátel starého Smíchova

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 24. 01. 2007

Řádnými členy Klubu se mohou stát občané starší 15 let, kteří se rozhodli podporovat cíle Klubu a plnit členské povinnosti (viz. Stanovy KPSS). Členy mohou být i právnické osoby. Žadatel o členství vyplní členskou přihlášku, kterou je možné odevzdat v písemné i elektronické podobě na adresu Klubu. имбирь

O přijetí či nepřijetí rozhoduje Výbor Klubu, který zasedá vždy první čtvrtek v měsíci. Členství vzniká dnem přijetí, členský příspěvek je nutno zaplatit v hotovosti předem na celý rok, bez ohledu na datum, kdy došlo ke vzniku členství (při platbě je zároveň podepsána přihláška, která byla odevzdána elektronicky). Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení ročního příspěvku ani jeho poměrné části.

Výše členského příspěvku na rok 2006 činí pro výdělečně činné 300,- Kč, pro ostatní 150,- Kč. Obvykle je schvalován na každoroční Valné hromadě.