Usedlost Božínka (č. p. 766, Jinonická ul. 17)

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 02. 2007

Usedlost Božínka (č.p.766) v dnešní Jinonické ulici v Košířích vznikla na pozemcích někdejšího vinohradu obestavěním lisu, tak jako tomu bylo u většiny místních usedlostí. Do počátku 17.století byla označována jako Schneiderka. Roku 1666 se jejím majitelem stal Dominik di Bossi z italské stavitelské rodiny.

Podílel se například na stavbě Vlašského špitálu na Malé Straně. Právě počeštěné zkomolení jeho jména dalo vzniknout dnešnímu názvu.
Skutečný věhlas Božínce přinesl až výstřední cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič (1882-1944).

V roce 1903 vzniká Kroužek pěstitelů kaktusů, jehož první vycházka vedla k členovi spolku A. V. Fričovi do Božínky. Podle vlastních plánů nechal (pravděpodobně) r.1911 postavit vilu, která se stala centrem společenského života, botanickou zahradou i etnografickým muzeem. Všichni měli otevřené dveře i občerstvení bylo bezplatné. S konečnou podobou samotné budovy ale Frič prý moc spokojený nebyl a se stavitelem se po léta soudil.  

Během války se Frič uzavřel na Božínce a z domu prakticky nevycházel. Nechal si narůst dlouhé vousy a odmítl se oholit, dokud Němci neopustí naší vlast. Na protest proti dvojjazyčným nápisům, opatřil všechny chlívky i kurníky česko-německými tabulemi. Aby měl být z čeho živ, prodával svou sbírku, vyráběl herbáře a kopie indiánské keramiky. V zimě 1939 -1940 pomrzlo ve sklenících třicet tisíc vzácných kaktusů. Frič se pak věnuje genetickému výzkumu. Aby získal další prostředky, začíná se věnovat psaní. Přispívá do časopisu Pestrý týden a vydává knihu Indiáni Jižní Ameriky. V roce 1943 vtrhlo do domu Gestapo a neúspěšně se snažilo donutit Friče ke spolupráci. Koncem listopadu 1944 se Frič poranil o hřebík infikovaný tetanem, na nějž 4. 12. zemřel.

V r.2005 byla Božínka bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti srovnána se zemí. Vila nebyla památkově chráněna, a tak nic nebránilo novému majiteli ji zbourat. Společnost Satra Picek Architects spol. s r.o. vyprojektovala na uvolněném pozemku Rezidenci Božínka - dvě terasovitě uspořádané vily s zasazené do příkré jižní stráně pokryté bujnou vegetací. V objektu je navrženo 14 až 24 bytů podle požadavků na velikosti bytů. Dvě podzemní podlaží slouží pro garážová stání, v pěti podlažích budou umístěny byty. Komise územního rozvoje MČ Praha 5 stavbu dne 23.6.2005 povolila.
 
Publikováno s laskavým svolením Zdeňka Hyana.

Literatura: Mudrová, Ivana. Prahou s otevřenýma očima. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2005.