Pivovary Staropramen

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 10. 2007Myšlenky na zřízení průmyslového pivovaru na Smíchově pocházejí už z poloviny šedesátých let devatenáctého století, tedy ze zlaté doby českého pivovarnictví (vzniklo např. 34 zcela nových pivovarů). Průmyslový boom byl způsoben dobrými podmínkami pro pěstování ječmene, rozvojem strojírenské výroby i dostatkem kvalifikované pracovní síly. Hlavní iniciativa vzešla od smíchovských průmyslníků Jana Kohouta a Viléma Picka. V orgánech akciové společnosti působili však kromě dalších průmyslníků i jiné významné osobnostnosti veřejného života. V únoru 1869 bylo pivovaru uděleno živnostenské povolení ke stavbě na celkové ploše 18 tisících metrů čtverečných. Autory jsou Gustav Nobyck, Nová a Jahn a Ladislav Bartl. První várka piva byla v tomto pivovaru uvařena o dva roky později, přesně 1. 5. 1871. Pivo odebírala i továrna barona Ringhoffera a to 30 věder denně. Od roku 1889 byly uměle chlazeny sklepy a spilky, v roce 1903 byla postavena nová varna,  v roce 1911 získal Staropramen ochrannou známku a v roce 1912 si zakoupil svůj první automobil. Součástí pivovaru byla už tehdy restaurace a výčepy.
V roce 1873 byla v restauraci jako symbol vlastenectví odhalena socha Čechie. Pivovar navštívil i císař František Josef I, který se zvěčnil do pamětní knihy českou větou: „Výborné pivo, vskutku výborné!“ Před druhou světovou válkou došlo k rozsáhlé rekonstrukci pivovaru, byly vybudovány nové varny, spilky s chladícími štoky a zatankovány sklepy. Kapacita tenkrát činila milion hektolitrů piva ročně, naplněna ale vlivem války nikdy nebyla. V roce 1996 byla započata první etapa modernizace pivovaru – stavba jedné z největších varen ve střední Evropě. Dnes je vlastníkem zahraniční společnost InBev.
 
Literatura: Slavné stavby Prahy 5. Praha: Agentura Foibos, 2005. Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005.